5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936

Οι σημειώσεις του μαθήματος

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1922 : [σελ. 51], η μικρασιατική καταστροφή μεταβάλει τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας, πρόσφυγες.

100 χρόνια μετά την επανάσταση του 1821 : [σελ. 51],  το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε σε μια νέα αρχή

1923-1924: [σελ. 52], θάνατοι από τις αρρώστιες -μάστιγες της εποχής …κάνουν αναγκαίες τις παρεμβάσεις