Το λογισμικό της Βιολογίας Γυμνασίου

Μπορείτε να «κατεβάσετε» το λογισμικό που χρησιμοποιούμε στο σχολείο στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/