Άσκηση 33

Κάτω από: 11) Χημεία Γ΄ Λυκείου Κατ. | Φωτιάδης Φώτης
Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2013 7:45 μμ |  Με ετικέτα |

Τα συνολικά mol του μίγματος είναι : nολ = 33,6/22,4 = 1,5 mol Το γραμμομοριακό κλάσμα του H2(g) στο μίγμα είναι 0,6 δηλ. nH2 / nol= 0,6 nH2 / 1,5= 0,6 nH2 = 0,9 mol  άρα nCl2 = 0,6 mol Έτσι από τα 1,5 mol μίγματος τα 0,9 mol  είναι H2 Από τα 100 mol […]