Ιστορία Γ΄ Λυκείου

5η εβδομάδα επανάληψης – καινούριες οδηγίες και υλικό θα βρείτε σε αυτά τα αρχεία

κεφ. 2 επ.1 ερωτήσεις

κεφ.2 επ.1 πηγές

Νέο υλικό για να συνεχίσουμε την επανάληψη θα βρείτε στα παρακάτω αρχεία

κεφ. 1 επ.4 ερωτήσεις κεφ.1 επ.4 πηγές

κεφ. 1 επ.4 ερωτήσεις

Δείτε το και θα τα πούμε ξανά μετά τις διακοπές του Πάσχα!!

 

 

Υλικό για τη επανάληψη στην Ιστορία (3η εβδομάδα) θα βρείτε στα αρχεία

κεφ.1 επ.3 ερωτήσεις       και         κεφ.1 επ.3 πηγές

 

Οι ενδεικτικές απαντήσεις για τις πηγές της πρώτης εβδομάδας βρίσκονται εδώ

κεφ.1 επ.1. απαντήσεις

Και το υλικό για τη συνέχιση της επανάληψης  (δεύτερη εβδομάδα) βρίσκεται εδώ

κεφ.1 επ.2 ερωτήσεις

κεφ.1 επ.2 πηγές

Καλή δύναμη!!