Αρχαία Α’ Λυκείου

 

Οδηγίες για μελέτη και ασκήσεις 1-12.6.2020

 

Οδηγίες για μελέτη και ασκήσεις 18-29.5.2020

 

5η εβδομάδα επανάληψης – καινούριο υλικό και οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο

Ξενοφώντας κεφ. 4 παρ. 1-17 & Δ.Π. επιρρηματικές

 

4η εβδομάδα επανάληψης – καινούριο υλικό και οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο Ξενοφώντας κεφ. 3 παρ. 11-16 & Δ.Π. Ονοματικές

Νέο υλικό για να συνεχίσουμε την επανάληψη στον Ξενοφώντα και στη γραμματική θα βρείτε σε αυτό το αρχείο Ξενοφώντας κεφ. 2 παρ. 1-4 & παρ. 16-23, παραθετικά

Κάντε τις ασκήσεις και θα τα πούμε ξανά μετά τις διακοπές του Πάσχα!!

 

Οδηγίες και υλικό για τη δεύτερη εβδομάδα  της επανάληψης στον Ξενοφώντα και την αρχαία ελληνική γλώσσα  θα βρείτε σε αυτό  το αρχείο : Ξενοφώντας κεφ.1 παρ. 16-32, επίθετα

 

Οδηγίες και υλικό για να ξεκινήσουμε την επανάληψη στον Ξενοφώντα θα βρείτε σε αυτό  το αρχείο : Ξενοφώντας, Εισαγωγή, Ερωτήσεις

Να μελετήσετε το υλικό και να απαντήσετε μέχρι Παρασκευή 3/4/2020 οπότε και θα αναρτήσω καινούριο υλικό. Καλή αρχή!