ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΠΕΜΠΤΗ 8-4-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Τετράδιο εργασιών, τεύχος β’, σελ. 8 ασκ. 2, σελ. 11, να αναγνωρίσετε το είδος των αντωνυμιών της άσκησης 5, σελ. 16, ασκ. 10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τετράδιο εργασιών γ’ τεύχος, σελ. 9, πρόβλημα 3 (και με τους δύο τρόπους), σελ. 10 πρόβλημα 4 (και με τους δύο τρόπους), σελ. 10, προβλημα 5 και 6 με τη μέθοδο των τριών.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Να μελετήσετε την σελ. 77 από το βιβλίο σας, στο μάθημα για τα τροπικά δάση.

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΠΕΜΠΤΗ 8-4-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 22-3-2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Τετράδιο εργασιών, γ’ τεύχος, σελ. 8, πρόβλημα 5 και «γράψε ένα δικό σου πρόβλημα…»

ΓΛΩΣΣΑ

Τετράδιο εργασιών, β’ τεύχος, σελ. 15 άσκηση 9.

 

 

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 22-3-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΡΙΤΗ 6-4-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο μαθητή, β’ τεύχος, σελ. 80, ασκ. 10
Τετράδιο Εργασιών, β’ τεύχος, σελ. 23, ασκ. 7

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Να μελετήσετε το μάθημα από τον παρακάτω σύνδεσμο

Ο Ιωάννης Καποδίστριας πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας

Να παρακολουθήσετε το παρακάτω ντοκιμαντέρ (κλικ στην εικόνα) και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν (συνδυάζοντας όσα είδατε και ακούσατε με όσα μελετήσατε από τον σύνδεσμο στο ιστολόγιο του κ.Σπυρόπουλου).

ΑΡΧΕΙΑ ERTFLIX :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΟ “ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ” – Β’ ΜΕΡΟΣ (από την εκπομπή ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

 1. Σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα όταν ήρθε ο Καποδίστριας να κυβερνήσει; Ποια προβλήματα υπήρχαν;

 2. Τι προσπάθειες έκανε ο Καποδίστριας για να τα αντιμετωπίσει; Ποιο ήταν το έργο του στην οικονομία, στην εκπαίδευση, στην διοίκηση, στην γεωργία;

 3. Πώς βοήθησε να αναγνωρισθεί η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος;

 4. Ποια ήταν τα σύνορα της Ελλάδας σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1830;

 5. Ποια ήταν τα  λάθη, κατά τη γνώμη σου, που έκανε ο Καποδίστριας ώστε δημιουργήσει πολλούς εχθρούς ανάμεσα στους Έλληνες;

 6. Ποια ξένη δύναμη ήταν ωφελημένη και ποιες δυσαρεστημένες από την διακυβέρνηση του Καποδίστρια;

 7. Πώς πέθανε ο Καποδίστριας;

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Ετικέτες: , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΡΙΤΗ 6-4-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021

ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε το κεφάλαιο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Γ’ εθνοσυνέλευση 

Διαβάστε προσεκτικά την απόφαση της Γ’ εθνοσυνέλευσης για διορισμό του Ιωάννη Καποδίσστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας. Ύστερα απαντήστε γραπτά στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Αριθ στ’
Η Εθνική Τρίτη των Ελλήνων συνέλευσις θεωρούσα ότι η υψηλή επιστήμη του κυβερνάν την πολιτείαν και φέρειν προς ευδαιμονίαν τα έθνη, η εξωτερική και εσωτερική πολιτική, απαιτεί πολλήν πείραν και πολλά φώτα, τα οποία ο βάρβαρος Οθωμανός δεν επέτρεψε ποτέ εις τους Έλληνας. Θεωρούσα ότι απαιτείται επί κεφαλής της Ελληνικής πολιτείας ο κατά πράξιν και θεωρίαν πολιτικός Έλλην, δια να κυβερνήση κατά τον σκοπόν της πολιτικής κοινωνίας
Ψ η φ ί ζ ε ι
Α’. Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της συνελεύσεως ταύτης, εν ονόματι του Ελληνικού έθνους Κυβερνήτης της Ελλάδος και εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αυτής δύναμιν
Β’. Ως τοιούτος θέλει κυβερνήσει την εληνικήν πολιτείαν κατά τους καθεστώτας νόμους.
Γ’. Η διαδικασία της επιτραπείσης απρά του έθνους εις αυτόν εξουσίας προσδιορίζεται δια επτά χρόνους αρχομένους από της σήμερον.
Δ’. Να ειδοποιηθή δι΄ εγγράφου ενυπογράφου από όλους τους πληρεξουσίους του έθνους, προσκαλούμενος να έλθη εις την πατρίδα δια ν’ αναλάβη τας ηνίας της Κυβερνήσεως.
Ε΄. Διορίζεται τριμελής Επιτροπή γνωριζομένη υπό το όνομα, η αντικυβερνητική Επιτροπή διά να κυβερνήση την Ελλάδα εν απουσία του, και θέλει παύσει άμα φθάσει ο Κυβερνήτης εις την πατρίδα.
Στ΄. Το παρόν ψήφισμα να καταχωρισθή εις το Κώδικά των ψηφισμάτων και κοινοποιηθή δια του τύπου, Εν Τροιζήνι την 3 Απριλίου 1827.

1.Ποια επιχειρήματα στηρίζουν την εκλογή του Καποδίστρια ως κυβερνήτη; Για ποιους λόγους δηλαδή, οι ηγετικές ομάδες της επανάστασης αναγνωρίζουν σε αυτό το κείμενο ότι δεν μπορούν να αναλάβουν οι ίδιες τη διακυβέρνηση ;

2. Για πόσα χρόνια εκλέγεται κυβερνήτης ο Καποδίστριας ;

3. Ποιος θα κυβερνά μέχρι να φτάσει ο Καποδίστριας στην Ελλάδα ;

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Ετικέτες: , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2021

ΦΥΣΙΚΗ

Να κάνετε επανάληψη της ενότητας «Θερμοκρασία-θερμότητα» από το βιβλίο του μαθητή (πράσινο) μελετώντας τις σελ. 44-51 και να μάθετε πολύ καλά το «γλωσσάρι» και «Με μια ματιά».

Να κάνετε το παρακάτω κουίζ (μέχρι την επόμενη Παρασκευή) εισάγοντας το όνομά σας.

ΚΟΥΙΖ-1 

Να κάνετε το παρακάτω κουίζ και να μου στείλετε τα αποτελέσματα

ΚΟΥΙΖ-2

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΦΥΣΙΚΗ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-1-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 31-3-2021

ΓΛΩΣΣΑ

Βιβλίο μαθητή, β’ τεύχος, σελ. 77 ασκ.6

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Να απαντήσετε γραπτά στις ερωτήσεις:

Πότε λέμε ότι τα ποσά είναι ανάλογα;

Πότε λέμε ότι τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα;

Να λύσετε  όλες τις  ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών, β τεύχος, σελ. 41 και σελ. 42

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, Χωρίς κατηγορία | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 31-3-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΡΙΤΗ 30-3-2021

ΙΣΤΟΡΙΑ

Μελετήστε το μάθημα από τον παρακάτω σύνδεσμο. Ύστερα να απαντήσετε  γραπτά στις ερωτήσεις που ακολουθούν (και να μου στείλετε την εργασία σας):

κεφ. 13 Ο αγώνας γύρω από την Ακρόπολη. 

Ερωτήσεις

Ερωτήσεις κατανόησης

 1. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Κιουταχή μετά την κατάληψη του Μεσολογγίου;

 2. Ποιοι υπερασπίζονταν την Ακρόπολη και με ποιους τρόπους;

 3. Ποιος διορίστηκε αρχιστράτηγος στην Ρούμελη; Ποιες ήταν οι κινήσεις του;

 4. Πώς πέθανε ο Καραϊσκάκης;

 5. Πώς ξεκίνησε η μάχη του Ανάλατου και τι αποτέλεσμα είχε;

 6. Γιατί ήταν χρήσιμο να υπάρχουν, έστω και μικρές, επαναστατικές εστίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας;

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΤΡΙΤΗ 30-3-2021

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Τετράδιο Εργασιών, σελ. 40 προβ. 4 και δραστηριότητα με προεκτάσεις. 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

 

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ’ – ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Μελετήστε την ενότητα από τις παρακάτω πηγές και ύστερα απαντήστε  απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Digital zoot

Αντιμάθημα

Ερωτήσεις: 

Ποιους ονομάζουμε φιλέλληνες;

Για ποιους λόγους υποστήριζαν το ελληνική ζήτημα;

Με ποιους τρόπους ενίσχυσαν τον αγώνα των Ελλήνων για  ελευθερία και ανεξαρτησία;

Διαβάστε το παρακάτω ποίημα του φιλέλληνα Β.Ουγκώ. Σε ποιο γεγονός της επανάστασης αναφέρεται; Ποιος άλλος φιλέλληνας, καλλιτέχνης, δημιούργησε κάποιο έργο σχετικό με το γεγονός αυτό και ποιο;

«Το Ελληνόπουλο»

Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα.

Η Χίο, τα’ όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα,
με τα κρασιά, με τα δεντρά
τ’ αρχοντονήσι, που βουνά και σπίτια και λαγκάδια
και στο χορό τις λυγερές καμιά φορά τα βράδια
καθρέφτιζε μεσ’ τα νερά.

Ερμιά παντού. Μα κοίταξε κι απάνου εκεί στο βράχο,
στου κάστρου τα χαλάσματα κάποιο παιδί μονάχο
κάθεται, σκύβει θλιβερά
το κεφαλάκι,  στήριγμα και σκέπη του απομένει
μόνο μιαν άσπρη αγράμπελη σαν αυτό ξεχασμένη
μεσ’ την αφάνταστη φθορά.

Φτωχό παιδί, που κάθεσαι ξυπόλυτο στις ράχες
για να μην κλαις λυπητερά, τ’ ήθελες τάχα να ‘χες
για να τα ιδώ τα θαλασσά
ματάκια σου ν’ αστράψουνε, να ξαστερώσουν πάλι
και να σηκώσεις χαρωπά σαν πρώτα το κεφάλι
με τα μαλλάκια τα χρυσά;

Τι θέλεις άτυχο παιδί, τι θέλεις να σου δώσω
για να τα πλέξεις ξέγνοιαστα, για να τα καμαρώσω
ριχτά στους ώμους σου πλατιά
μαλλάκια που του ψαλιδιού δεν τάχει αγγίξει η κόψη
και σκόρπια στη δροσάτη σου τριγύρω γέρνουν όψη
και σαν την κλαίουσα την ιτιά;

Σαν τι μπορούσε να σου διώξει τάχα το μαράζι;
Μήπως το κρίνο απ` το Ιράν, που του ματιού σου μοιάζει;
Μην ο καρπός απ’ το δεντρί
που μεσ’ στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει,
κ’ έν’ άλογο χρόνια εκατό κι αν πιλαλάει, Δεν σώνει
μεσ’ απ’ τον ίσκιο του να βγει;

Μη το πουλί που κελαηδάει στο δάσος νύκτα μέρα
και με τη γλύκα του περνάει και ντέφι και φλογέρα;
Τι θες κι απ’ όλα τα αγαθά
τούτα; Πες. Τα` άνθος, τον καρπό; Θες το πουλί;

-Διαβάτη,
μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι:
Βόλια, μπαρούτι θέλω. Να.

Βίκτωρ Ουγκώ

(Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς)

 

Δημοσιεύθηκε στη ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ’ – ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-3-2021

ΦΥΣΙΚΗ

Η μετάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία (Τ.Ε. σελ. 57,58,59)

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο

 

 

Αφού μελετήσετε τις σελ. 50 και 51 από το βιβλίο μαθητή (πράσινο), να κάνετε τις εργασίες 1,2,3 από το τετράδιο εργασιών (πορτοκαλί) στη σελ. 59

 

Δημοσιεύθηκε στη ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΦΥΣΙΚΗ | Ετικέτες: , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-3-2021