Δ/βάθμια Τεχν. Επαγγελματική Εκπαίδευση

Παρεμβάσεις για τη ΔΤΕΕ

Αρχεία για 18 Δεκεμβρίου 2012

Στερεότυπα και προκαταλήψεις σε σχέση με ΔΤΕΕ

Συγγραφέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Παύλος Χαραμής, μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.) της ΟΛΜΕ Περίληψη Η προκατάληψη μπορεί να γίνει κατανοητή ως αρνητική κρίση χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και το στερεότυπο ως μια γενικευτική και απόλυτη απόφανση σχετικά με βασικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων. Οι δύο αυτοί όροι έχουν αξιοποιηθεί ως εργαλεία στο χώρο των επιστημών της […]

Κατηγορία Διημερίδα, Εισηγήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »