Δ@σκαλο…παιδέματα

Άρθρα για 23, Μάρτιος 2012

Πατήστε εδώ για να δείτε το video της κατασκευής: Πολύ εύκολο καλαθάκι