Δ@σκαλο…παιδέματα

Άρθρα για 19, Ιανουάριος 2012

ΠΑΙΖΩ… ΑΦΑΙΡΕΣΗ Με τον ίδιο τρόπο παίζω… αφαίρεση με τα κοχύλια! Προσπαθώ να βρω τα μαργαριτάρια στο σωστό κοχύλι.