Δ@σκαλο…παιδέματα

Άρθρα για 26, Δεκέμβριος 2011

Το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε τη γιορτή μας. Για τους γονείς που ζήτησαν να το ακούσουν και για τους μαθητές μου που το αγάπησαν τόσο πολύ!!!