Ένας σύντομος οδηγός για τη διαδικτυακή πλατφόρμα παρουσιάσεων Prezi

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/43618332&doc=prezi-150117130457-conversion-gate02&type=d
Κατεβάστε τον από εδώ