ΜΠΑΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Είστε ΕΔΩ. Blogs.sch.gr

Μαθηματικά … αλλιώς Πώς φτιάχνουμε το 10

Απρ 20206

Ένα από μια σειρά video μικρής διάρκειας, προτάσεις διδασκαλίας μαθηματικών εννοιών με διαφοροποιημένη προσέγγιση.
Σε αυτό το video παρουσιάζονται τα αθροίσματα του δέκα και ο τρόπος υπολογισμού τουςΠώς φτιάχνουμε το 10

Μαθηματικά … αλλιώς Παιχνίδια με το Ευρώ 2

Απρ 20206

Το δεύτερο από μια σειρά ταινιών μικρής διάρκειας που θα βοηθήσει τους μαθητές της Α΄ και Β΄τάξης να γνωρίσουν καλύτερα το Ευρώ. Σε αυτό το δεύτερο video θα εξασκηθούν και θα εμπεδώσουν την αξία των κερμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους.
Παιχνίδια με το Ευρώ 2Λήψη αρχείου

Μαθηματικά … αλλιώς Παιχνίδια με το Ευρώ 1.

Απρ 20206

Το πρώτο από μια σειρά ταινιών μικρής διάρκειας που θα βοηθήσει τους μαθητές της Α΄ και Β΄τάξης να γνωρίσουν καλύτερα το Ευρώ, τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, την αξία των κερμάτων και τις σχέσεις μεταξύ τους, ενώ θα εξασκηθούν στις αγορές με τα κέρματα και στα ρέστα.
Παιχνίδια με το Ευρώ 1

Άσκηση: Κατάσταση σωματομετρικών στοιχείων μαθητών τμήματος Ε1

Ιαν 201831

S5_ws_Barmpoudaki_Eleni

H Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. Οργανώνοντας μια ενταξιακή εκπαίδευση Συζητώντας για την πρόσβαση όλων στο σχολείο EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education

Ιαν 201823

Στις 16 Οκτωβρίου 2015, η Προεδρία του Λουξεμβούργου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φιλοξένησε την τέταρτη Ακρόαση του Φορέα με τίτλο: «Ενταξιακή εκπαίδευση – Ας αναλάβουμε δράση!». Εβδομήντα δύο νέοι από όλη την Ευρώπη, με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες, βρέθηκαν στην καρδιά της Ένωσης για να συζητήσουν σχετικά με την εμπειρία τους από προσπάθεια οργάνωσης της ενταξιακής εκπαίδευσης από τα κράτη μέλη.
Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ενίσχυση των μαθητών και στην εξασφάλιση της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών των επόμενων χρόνων.
Οι κατευθυντήριες αρχές σχετικά με τα δικαιώματα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρίες που σχετίζονται με την προσβασιμότητα των προγραμμάτων και των σχολικών μονάδων που επαναδιατυπώθηκαν αφορούν τα εξής
− Σεβασμός :το δικαίωμα στο σεβασμό, στην πλήρη συμμετοχή των μαθητών και των οικογενειών τους σε όλες τις αποφάσεις που τους αφορούν και στην άρση των διακρίσεων διακρίσεις.
− Ποιότητα και ισοτιμία στην εκπαίδευση: το δικαίωμα να λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση, το δικαίωμα της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση και της λήψης της κατάλληλης υποστήριξης για τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης και συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σε σχολεία με την τοπική ομάδα συμμαθητών.
− Κοινωνική και επαγγελματική ζωή: το δικαίωμα να ζουν ανεξάρτητα, να δημιουργούν οικογένεια, να έχουν ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους σπίτι, να συνεχίζουν τις σπουδές τους (πανεπιστήμιο), να βρίσκουν εργασία και να τους μας διαχωρίζουν από άτομα χωρίς αναπηρίες σε όλους τους τομείς της ζωής τους.
Η πολιτική της ενταξιακής εκπαίδευσης βασίζεται στις εξής βασικές κατευθυντήριες αρχές:
• Ενταγμένοι στις γενικές τάξεις οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή / και αναπηρίες αποκτούν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες, μαθαίνουν να ζουν μαζί με τους συμμαθητές τους, μαθαίνουν να είναι πιο δυνατοί και πιο ανεξάρτητοι καταπολεμώντας τις διακρίσεις και τα στερεότυπα μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα στον πραγματικό κόσμο και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για να ζήσουν αργότερα σε αυτόν.
• Η ενταξιακή εκπαίδευση είναι ωφέλιμη για όλους
Κατά τη συζήτηση οι παρόντες νέοι περιέγραψαν την εμπειρία τους, περιέγραψαν την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στο εσωτερικό των κοινωνιών, αλλά και τα όσα μένει ακόμη να γίνουν.
Οι προτάσεις τους, όπως καταγράφηκαν, συνοψίστηκαν και αποτελούν τη βάση για τις Συστάσεις του Λουξεμβούργου, ένα κείμενο που αποτελεί τη δική τους παρέμβαση-απάντηση στις κοινωνίες των κρατών μελών του Φορέα. Οι συστάσεις αποσκοπούν στην υποστήριξη της εφαρμογής της ενταξιακής εκπαίδευσης ως τη βέλτιστη επιλογή εκεί όπου υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Οι συστάσεις ομαδοποιούνται σε πέντε σημαντικά μηνύματα:

Τα πάντα για εμάς, με εμάς
Αφορά την άμεση συμμετοχή των νέων μαθητών σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν:
• Οι φωνές των νέων, καθώς και των οικογενειών τους, πρέπει να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα
• Οι νέοι θα πρέπει να ερωτώνται σχετικά με τις ανάγκες τους
• Οι οργανώσεις νεολαίας θα πρέπει να συμμετέχουν συστηματικά

Σχολεία προσβάσιμα από όλους
Σχετίζεται με την εξάλειψη όλων των φυσικών και τεχνικών εμποδίων:
• Πολλά εμπόδια έχουν ήδη αρθεί στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να αρθούν όλα ώστε να μπορούν να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και να μπορούν να μετακινούνται στο εσωτερικό τους
• Τα εκπαιδευτικά κτίρια τα οποία υποβάλλονται σε ανακατασκευή ή εκσυγχρονισμό πρέπει να σέβονται τις αρχές προσβασιμότητας, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας πολυλειτουργικών ή/και ήσυχων χώρων σε σχολεία, καθώς και μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας ευέλικτου εκπαιδευτικού εξοπλισμού
• Θα πρέπει να διατίθενται τα κατάλληλα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες

Εξάλειψη των στερεοτύπων
Αφορά την έννοια της «κανονικότητας». Αν δεχτούμε ότι ο καθένας είναι διαφορετικός, τότε ποιος είναι «κανονικός»;
• Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών στους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό των σχολείων, τους νέους, τις οικογένειες και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση του αμοιβαίου σεβασμού και της ανεκτικότητας
• Η διαφορετικότητα πρέπει να εκλαμβάνεται ως θετικό γεγονός• μια κοινή αξία πρέπει να είναι «να δούμε την αναπηρία ως κάτι φυσιολογικό»
• Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται αποδεκτοί. Η ανοχή βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση
• Η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να είναι πιο ενήμερη και πιο ανεκτική απέναντι στα άτομα με αναπηρίες

Η διαφορετικότητα είναι το μείγμα, η ένταξη είναι αυτό που κάνει το μείγμα πετυχημένο
Επικεντρώνεται σε ένα σύνθημα που χρησιμοποιείται από κάποιους
: • Όλοι θα πρέπει να επικεντρώνονται σε αυτό που μπορεί να γίνει, όχι σε αυτό που δεν μπορεί να γίνει
• Η εκπαίδευση πρέπει να καταστεί πλήρως προσβάσιμη, με σεβασμό στις ανάγκες όλων των μαθητών ως βάση για την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλους
• Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών, καθώς και η παροχή καλών ευκαιριών κατάρτισης είναι θεμελιώδους σημασίας
• Η παροχή της αναγκαίας ανθρώπινης ή/και τεχνικής υποστήριξης από τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές είναι κρίσιμης σημασίας

Να γίνουμε κανονικοί πολίτες
Συνδέεται με την επίδραση της ενταξιακής εκπαίδευσης για την πλήρη ενσωμάτωση στην κοινωνία:
• Είναι σημαντική η ένταξη σε κανονικά σχολεία, για την ενσωμάτωση στην κοινωνία
• Στόχος είναι να δίνεται σε όλους η δυνατότητα να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία

Μια προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ιαν 201821

Το ιστολόγιο που επισκεφτήκατε αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης μαθητών γύρω από θέματα που τους αφορούν.

Όλα τα άρθρα

Η ώρα είναι…

Για την Ευρώπη των πολιτών

Η ιδέα της Ευρώπης των πολιτών είναι κάτι περισσότερο από όραμα. Είναι τρόπος σκέψης, δράσης και περισσότερο τρόπος να αποδέχεσαι όλους τους Άλλους

Πρόσφατα σχόλια    Top
     
    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων