Έγκριση προγράμματος eTwinning

Εγκρίθηκε η συμμετοχή του σχολείου μας στο eTwinning πρόγραμμα «My place through my eyes», από την Ελληνική Εθνική Υπηρεσία eTwinning. Στο πρόγραμμα  θα συμμετέχουν οι μαθητές/τριες της Δ΄τάξης του σχολείου μας οι οποίοι θα συνεργαστούν με μαθητές από 5 σχολεία της Ελλάδας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας και της Τουρκίας. Υπεύθυνοι είναι οι εκπαιδευτικοί Δ. Ποντίκα και Ν. Βουδρισλής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ανταλλάξουμε πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία, τη γεωγραφία και την ιστορία των πόλεων μας. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα γνωρίσουν τους συνομήλικους τους από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και θα μάθουν για τις πόλεις τους.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο και οι εργασίες θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του eTwinning στην παρακάτω διεύθυνση https://twinspace.etwinning.net/57645/home.

Να διευκρινίσουμε ότι το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη

Αφήστε μια απάντηση