ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης του Βερολίνου τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης των διακοπών των Χριστουγέννων για το Σχ. έτος 2020 – 2021 ως εξής:

Έναρξη : 21 Δεκεμβρίου 2020         Λήξη : 8 Ιανουαρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση