Ετικέτα: Σχολικό Έτος 2017-18

Αριθμός μαθητών ανά τάξη, τομέα, ειδικότητας στα ΕΠΑ.Λ (2017-18)

Καθορίστηκε, με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Δ. Μπαξεβανάκης, (ΦΕΚ 2891/τ.Β/21-08-17) ο ελάχιστος αριθμός   μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α΄ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β΄ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται τα οριζόμενα στη με αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) κοινή υπουργική απόφαση «Αριθμός …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναθέσεις Οικονομολόγων στα ΕΠΑΛ (2017-18)

Οι αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων με τις ώρες ανά μάθημα του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2017-18,  σε Α΄ και Β΄ ανάθεση στους Οικονομολόγους παρουσιάζονται στον συγκεντρωτικό πίνακα που μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ΕΔΩ .   ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπάρχουν αλλαγές στα μαθήματα των ειδικοτήτων και στις ώρες των μαθημάτων  Οι αναθέσεις και οι ώρες των μαθημάτων, …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) – 2017-18

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2797/τ. Β/09-08-2017) η Υπουργική Απόφαση (Φ22/126950/Δ4) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου». Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: Ι. Αναθέσεις μαθημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ των Α΄, Β΄ & Γ΄ τάξεων ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ και  ΕΠΙΛΟΓΗΣ της Α΄ τάξης. ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων ΤΟΜΕΩΝ της Β΄Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου ΙΙΙ. Αναθέσεις …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος της Γ’ Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2072/τ.Β/15-6-2017 η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/ 21-04-2017 (Β’ 1426) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’Τάξης Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)» Η τροποποίηση του Ωρολογίου προγράμματος αφορά τα μαθήματα των παρακάτω Τομέων και ειδικοτήτων τους: Τομέας Γεωπονίας, …

Συνέχεια ανάγνωσης

ΕΠΑ.Λ : Νέο Π.Δ. για τη Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ.Φύλλου 68/τ.Β/15-5-2017),  το νέο Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθ. 42 με θέμα: «Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α ́ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». Δείτε ή κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ. Μετάβαση στο scratch.mit.edu.  

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ (2017-18)

Στο ΦΕΚ 1426/τ.Β/26-4-17 δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4 υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» Το νέο πρόγραμμα εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με τις υπ’ αριθμ. 5/02.02.2017, 6/09-02-2017 …

Συνέχεια ανάγνωσης

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Στο ΦΕΚ 1427/τ.Β/26-4-17 δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/ 01-06-2016 (Β’ 1567) υπουργικής απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α’ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως ισχύει, ως προς το χαρακτηρισμό …

Συνέχεια ανάγνωσης

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων