Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 456/Β/13-2-20) η Υ.Α. 20883/ΓΔ4, με θέμα:  «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.»

Διαβάστε, τυπώστε ή αποθηκεύστε το ΦΕΚ από ΕΔΩ

Το περιεχόμενο του ΦΕΚ αναλύεται στα παρακάτω:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1 : Σχολικοί Περίπατοι

Άρθρο 2 : Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Άρθρο 3 : Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Άρθρο 4 : Διδακτικές επισκέψεις

Άρθρο 5 : Εκδρομές – εκπαιδευτικές μετακινήσεις μαθητών/τριών στο εξωτερικό στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων

Άρθρο 6 : Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες

Άρθρο 7 : Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο 8 : Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Α. Προϋποθέσεις μετακινήσεων
Άρθρο 9 : Λήψη Απόφασης Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών

Άρθρο 10 : Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

Άρθρο 11 : Συμπράξεις Σχολικών Μονάδων

Β. Οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών- μετακινήσεων
Άρθρο 12 : Ετήσιος Προγραμματισμός Μετακινήσεων

Άρθρο 13 : Επιλογή Μεταφορικού Μέσου

Άρθρο 14 : Προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Επιλογή Προσφοράς

Άρθρο 15 : Ειδικές Υποχρεώσεις Ασφαλούς Διενέργειας Μαθητικών Μετακινήσεων

Γ. Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων.
Άρθρο 16 : Εγκρίσεις

Άρθρο 17 : Ενημέρωση Προϊσταμένης Αρχής

Άρθρο 18 :  Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η 33120/ΓΔ4/28-02-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 681), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση