Το ηλεκτρικό ρεύμα και οι πηγές του. Μέρος 1ο.

Μια διαδρομή σε μονοπάτια 
Φυσικής και  Χημείας

1. Φορτισμένος  αγωγός.
Η εργασία αυτή, αφιερώνεται στους νέους συναδέλφους Φυσικούς και Χημικούς, αφού περιλαμβάνει πράγματα, που με είχαν απασχολήσει κατά περιόδους και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, στη διάρκεια της διδασκαλίας μου.
Πράγματα, που πάντα τα διδάσκαμε ασύνδετα και που θεωρώ ότι καλό είναι να τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας, (άσχετα πόσα και ποια από αυτά θα χρειαστεί να διδάξουμε στους μαθητές μας…).
Ήταν κάτι που είχα πολλά χρόνια σκοπό να κάνω, αλλά που ποτέ δεν είχα το χρόνο…
Τώρα φαίνεται να τον βρήκα!
Η συνέχεια με το πρώτο μέρος, για φορτισμένους αγωγούς, εδώ ή εδώ ή και εδώ.

Αφήστε μια απάντηση