δ1-272×182

Ένας ευθύγραμμος και ένας κυκλικός αγωγός

Ένας κυκλικός αγωγός κέντρου Ο και ακτίνας R τροφοδοτείται από ρεύμα έντασης Ι, μέσω δύο ευθύγραμμων συρμάτων μεγάλου μήκους, όπως …

Φτιάχνοντας ένα κυκλικό και ένα σωληνοειδές πηνίο.

Διαθέτουμε μια κουλούρα από ένα ομογενές και ισοπαχές σύρμα μήκους 100m. Όταν συνδέσουμε στα άκρα του μια πηγή με ΗΕΔ …

z2

Μια σιδερένια πλάκα σε μαγνητικό πεδίο

Μεταξύ δύο αντίθετων μαγνητικών πόλων δύο μαγνητών δημιουργείται ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο. Βάζουμε μεταξύ των δύο πόλων μια ορθογώνια πλάκα, …

z5

Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο

Με ένα ομογενές ισοπαχές σύρμα έχουμε κατασκευάσει ένα οριζόντιο τετράγωνο πλαίσιο ΑΒΓΔ, πλευράς α=1m, το οποίο συνδέουμε με μια πηγή …

1

Ο ευθύγραμμος αγωγός παράλληλος στον κυκλικό

Ένας κυκλικός αγωγός, κέντρου Ο και ακτίνας R=0,2m με το επίπεδό του κατακόρυφο, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1= 2Α. Στο …

11 272x182 1

Από το μαγνητικό πεδίο, στον αγωγό.

Έστω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ στο επίπεδο του χαρτιού, με πλευρές β=0,6m και γ=0,4√2m. Ένας ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός, είναι κάθετος …

43 272x167

Και ένας και δύο ευθύγραμμοι αγωγοί…

Δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός Α, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, με αποτέλεσμα να δημιουργεί σε σημείο …