Η αυτεπαγωγή και το κλείσιμο- άνοιγμα του διακόπτη

Η πηγή στο διπλανό κύκλωμα έχει ΗΕΔ Ε=30V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Δίνονται ακόμη R1=2Ω, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=0,4 Η, ενώ ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. Σε μια στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη, οπότε η αρχική ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή έχει ένταση 10 Α.

  1. Να υπολογιστεί η αντίσταση R2 καθώς και η ισχύς που καταναλώνει τις χρονικές στιγμές t0+ και t1=0,4s.
  2. Ποια η αρχική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο και ποιος ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της έντασης (di/dt);
    Την χρονική στιγμή t2=2s και ενώ έχει σταθεροποιηθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή, ανοίγουμε τον διακόπτη δ.
  3. Να κάνετε τη γραφική παράσταση (ποιοτικό διάγραμμα) της έντασης του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι να μηδενιστεί η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει.
  4. Πόση συνολικά θερμότητα, λόγω φαινομένου Joule παράγεται στον αντιστάτη R2;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση