Ελέγχουμε αν υπάρχει ροή, υπολογίζοντας και ταχύτητα.

Στο σχήμα δίνεται ένα τμήμα δικτύου όπου ο οριζόντιος σωλήνας έχει μεταβλητή διατομή. Στον σωλήνα αυτό έχουν προσαρμοστεί δύο λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες, στους οποίους το νερό φτάνει στο ίδιο ύψος. Δίνονται δύο σημεία Α και Β στην ίδια οριζόντια ευθεία, κάτω από τους δυο κατακόρυφους σωλήνες, ενώ αν υπάρχει ροή, αυτή να θεωρηθεί μόνιμη ροή ιδανικού ρευστού.

i) Για το νερό στον οριζόντιο σωλήνα:

α) Το νερό ρέει από το Α προς το Β.

β) Η ροή πραγματοποιείται από το Β προς το Α.

γ) Το νερό ηρεμεί.

ii) Κάποια άλλη στιγμή, στο ίδιο τμήμα του δικτύου, πήραμε το δεύτερο σχήμα, με τα σημειωμένα στο σχήμα ύψη του νερού στους δυο σωλήνες.

α)  Έχουμε ροή του νερού από το Α προς το Β

β) Η ροή πραγματοποιείται από το Β προς το Α.

γ) Δεν ξέρουμε προς τα πού ρέει το νερό.

iii) Αν η διατομή του σωλήνα στην περιοχή του σημείου Β είναι διπλάσια της αντίστοιχης διατομή στο Α και h=15cm, να υπολογιστεί η ταχύτητα ροής στο σημείο Α.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ελέγχουμε αν υπάρχει ροή, υπολογίζοντας και ταχύτητα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ελέγχουμε αν υπάρχει ροή, υπολογίζοντας και ταχύτητα.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση