72 1

Τρεις ερωτήσεις για ένα γιο-γιο

 Γύρω από ένα ομογενή κύλινδρο μάζας m και ακτίνας R τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε μια …

198

Το μαγνητικό πεδίο και η ένταση του ρεύματος

Ένας κυκλικός αγωγός βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα. Κάποια στιγμή έχουμε μια …

50

Η ένδειξη του βολτομέτρου κατά την πτώση αγωγού

Ο αγωγός ΑΓ μάζας m=0,1kg, μήκους l=1m παρουσιάζει αντίσταση r=0,8Ω και μπορεί να κινείται σε επαφή με δύο μεταλλικούς κατακόρυφους στύλους, …

5

Η κίνηση της ράβδου και ο ρόλος του ελατηρίου

Η ομογενής ράβδος ΟΑ μήκους d=5/3m και μάζας m=5,4kg, μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές, κινούμενη σε κατακόρυφο επίπεδο, γύρω από σταθερό …