Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς Θάσου

Το σχολειό στην πλαγιά του Ψαριού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Σεπ 201822

Το Υπουργείο με τη Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1/27-08-2018 Εγκύκλιό του, μας ενημερώνει ότι η υλοποίηση της σχολικής δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο» θα συνεχιστεί και κατά τη φετινή σχολική χρονιά. Η τσάντα των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων θα παραμένει για δύο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα στο σχολείο·  την Παρασκευή πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έως τη Δευτέρα.

Σκοπός της δράσης είναι «να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων-παιδιών»

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, ορίζει σε σχετικό Πρακτικό του, τις ακόλουθες Παρασκευές κάθε μήνα που θα παραμένει η τσάντα στο σχολείο:

28/9,

5/10, 19/10

2/11, 16/11

7/12, 21/12

11/1, 25/1

8/2, 22/2

8/3, 22/3

5/4, 19/4

10/5, 24/5

7/6

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου εδώ.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία

Αυγ 201827

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του 2018 (103373/Δ1/22-06-18) δεν επιτρέπει την κατοχή από τους μαθητές και τις μαθήτριες εντός του σχολικού χώρου:

  1. κινητών τηλεφώνων
  2. οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής ή παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

 

Εγγραφές μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018-2019

Μαΐ 20186

Το ΥΠΠΕΘ με σχετική του Εγκύκλιο (70279/Δ1/3-5-2018) ενημερώνει ότι για το σχολικό έτος 2018-2019  εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 12-06-2018.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν:

  1. οι μαθητές και οι μαθήτριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους,  ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  2. οι μαθητές και οι μαθήτριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,
  3. πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
  4. η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των
σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2018, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Δυνατότητα ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης διδακτικών βιβλίων

Μαΐ 20185

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) με την υπ’ αριθ. Φ31/35496/Δ1/1-03-2018 (ΑΔΑ:6ΑΗΞ4653ΠΣ-ΧΒ4) Υπουργική Απόφαση ορίζει τα βιβλία που είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στον χώρο της σχολικής μονάδας, με ευθύνη της σχολικής μονάδας, και θα επαναχρησιμοποιούνται το επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.

Παρακαλούμε λοιπόν, με τη λήξη του σχολικού έτους, να επιστραφούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (αν δε φυλάσσονται ήδη στον χώρο της σχολικής μονάδας) τα παρακάτω διδακτικά βιβλία:

Α΄ τάξη: Εικονογραφημένο λεξικό, Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή

Β΄τάξη: Μουσική

Γ΄τάξη: Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή

Δ΄τάξη: Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό Λεξικό

Ε΄τάξη: Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, Θεατρική Αγωγή

ΣΤ΄τάξη: Μουσική

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης εδώ.

 

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019

Μαΐ 20182

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσικό Γυμνάσιο Καβάλας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510247190) ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εδώ.

 

Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Απρ 201830

Για τον ορθό και έγκαιρο προγραμματισμό της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, παρακαλούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Δ΄τάξης να συμπληρώσουν μέχρι τις 13-5-2018, τη Δήλωση με τη γλώσσα προτίμησης και να την καταθέσουν στη δασκάλα της τάξης μέχρι τις 18-05-2018.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

 

 

Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Απρ 201830

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ) με σχετική Εγκύκλιό του ενημερώνει ότι οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

Οι γονείς & κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται για τις εγγραφές των παιδιών τις παραπάνω ημερομηνίες από τις 13:30 μέχρι τις 14:00 στο γραφείο του διευθυντή (τηλέφωνο επικοινωνίας 2593061314).

Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν οι γονείς

  1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  2. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (θα δοθεί από το σχολείο το προβλεπόμενο έντυπο).
  3. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η κατοικία του μαθητή.

Για τους αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες απαιτείται επιπλέον για την εγγραφή τους στην Α΄τάξη, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές Πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

Ενημέρωση που αφορά μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Φεβ 201815

Σύμφωνα με τον νόμο 4452/2017 , άρθρο 11 , παράγραφος 1β (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017):

«Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φο­ρέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στον γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης».

Υλοποίηση δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο»

Ιαν 201823

Έπειτα από τη με Αρ. Πρωτ. Φ.7/219218/Δ1/13-12-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων υλοποιείται η δράση με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο». Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο τον μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα. Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Έγκριση υλοποίησης δράσης με τίτλο «Η τσάντα στο σχολείο».

Για το σχολείο μας ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε ότι οι Παρασκευές κατά τις οποίες θα παραμείνει η τσάντα στο σχολείο είναι οι εξής: 26/1, 16/2, 23/3, 20/4, 25/5 και 8/6.

Επιδημική έξαρση ιλαράς – εμβολιασμός

Οκτ 20177

Το υπουργείο Υγείας με το από 21-9-2017, σχετικό με το θέμα, έγγραφό του μας ενημερώνει ότι:

«με αφορμή την επιδημική έξαρση ιλαράς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και πρόσφατα στην Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο ιλαράς -ερυθράς-παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις απαραίτητες δόσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε στον σύνδεσμο ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΙΛΑΡΑΣ – ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Πιο πρόσφατα άρθρα »

Ο κ. Λυσίμαχος Γεμεντζόπουλος ο οποίος διετέλεσε διευθυντής του σχολείου για πολλά χρόνια, έχει καταγράψει την ιστορία του σχολείου από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1950.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥTop
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων