Άρθρα: Μάρτιος 1, 2012

Η εφαρμογή που δημοσιεύουμε έγινε σε συνεργασία με τον συνάδελφο Μελιδώνη Φραγκούλη καθηγητή Φυσικό του 2ου Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης. Αναφέρεται στην ομαλή κίνηση σε τρία χρονικά διαδοχικά χρονικά διαστήματα με διαφορετική διάρκεια και που στο καθένα το κινητό έχει διαφορετική ταχύτητα. Η εφαρμογή έχει γίνει σε δύο μορφές. Η μία που απευθύνεται στον καθηγητή για […]