Άρθρα: Φεβρουάριος 24, 2012

Στο 25ο Βιντεομάθημα για το Geogebra που δημοσιεύτηκε στο blog στις 2/2/2012 εξηγείται διεξοδικά η κατασκευή του αρχείου αυτού. Το δημοσιεύουμε με συμπληρώσεις ώστε να μπορεί να κάνει ο διδάσκων  μια ικανοποιητική συνολική παρουσίαση των ιδιοτήτων του παραλληλογράμμου και των διαφόρων ειδών του. •    Επιλέγοντας ένα από τα κουμπιά με τις ονομασίες των σχημάτων εμφανίζονται […]