Άρθρα: Ιανουάριος 4, 2012

Το αρχείο είναι κατάλληλο για πρακτική εξάσκηση του μαθητή στην ενότητα συμμετρίες ως προς τους άξονες. Ο μαθητής καλείται να εισάγει απάντηση σε ερώτημα που έχει διαφορετική μορφή κάθε φορά με θέμα τη συμμετρία ως προς τους άξονες. Η μορφή της ερώτησης και το σημείο που δίνεται παράγονται τυχαία από το αρχείο Geogebra. Για να […]