Άρθρα: Δεκέμβριος 21, 2011

Η έκδοση 4 του Geogebra δίνει στο πρόγραμμα νέες δυνατότητες. Στο βιντεομάθημα αυτό δίνονται απαντήσεις στο πως χειριζόμαστε τα νέα εργαλεία που έχει η αναβάθμιση αυτή μέσα από μία εφαρμογή. Στην εφαρμογή ο μαθητής εξασκείται στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό ακεραίων εργαζόμενος μόνος του ή με την εποπτία του εκπαιδευτικού. Στο τέλος δίνεται και στατιστικό […]