Άρθρα: Ιούλιος 14, 2011

Ντιγκράν Ματοσιάν, Γυμνάσιο Μόριας. Η διδασκαλία αυτή προσπαθεί να αναπαραστήσει τον τρόπο εργασίας του  Ερατοσθένη για τη μέτρηση της περιμέτρου της Γης με τα μέσα που διέθετε. Η μέτρηση αυτή αποτελεί σημαντικό επίτευγμα για την εποχή εκείνη.