Άρθρα: Νοέμβριος 27, 2010

12.O_Thalis_kai_h_pyramida «Ο Θαλής και η πυραμίδα του Χέοπα» PowerPoint που δείχνει πως ο Θαλής μέτρησε την Πυραμίδα του Χέοπα. Διδασκαλία που έγινα στο Γυμνάσιο Μόριας από τον Ντικράν Ματοσιάν.

16.b_lyk_or_algebra

15.b_lyk_or_geom

14.b_lyk_or_geom

13_b_lyk_or_geom

12. b_lyk_or_algebra