Ώρες ενημέρωσης γονέων

Α τάξη: Δευτέρα 10:00- 10:45 π.μ.

Β τάξη: Παρασκευή 10:00- 10:45 π.μ.

Γ τάξη: Πέμπτη 10:45- 11.30 π.μ.

Δ τάξη: Πέμπτη  10:00-11:00 π.μ.

Ε1 τάξη: Δευτέρα 10:45- 11:30 π.μ.

Ε2 τάξη: Παρασκευή 8:00- 9:00 π.μ.

ΣΤ τάξη: Δευτέρα 11:30 – 12:30 π.μ.

Τμήμα Ένταξης: Τετάρτη 10.00-11.00 π.μ.

Αγγλικά: Τρίτη 10:00- 10:45 π.μ.