Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο μας διαθέτει ράμπα εισόδου για αμαξίδια, ράμπα εξόδου προς την κεντρική αυλή, καθώς και τουαλέτα ΑΜΕΑ.