Το τοπωνύμιο Βίβλος

Με του ερχομό του Όθωνα στην Ελλάδα και την ανάληψη της εξουσίας από την Αντιβασιλεία ,επιχειρείται η διοικητική οργάνωση του νεοσύστατου κράτους με την εφαρμογή του πρωτόγνωρου θεσμού του δημοτικού συστήματος .
Με το Β.Δ1( 13) Οκτωβρίου 1834 « περί σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» ορίζονται οι Δήμοι που αποτελούν την «Επαρχία Νάξου». Αυτοί ήταν οι εξής : 1. Νάξου 2. Βίβλου 3.Απερανθίας 4. Τραγαίας 5. Κορωνίδος 6.Πάρου 7 .Ναούσηςς 8. Υρίας 9. Μαρπίσσης και 10. Ωλιάρου .
Άρα λοιπόν ο Δήμος Βίβλου συστάθηκε στις 13 Οκτωβρίου του 1834 με το παραπάνω Β.Δ.
Συγκεκριμένα:
Δήμος Βίβλου(2.504 κάτοικοι ): Βίβλος ( Γαλανάδο ) (153),Γλυνάδος (247),Τρίποδες (355), Αγιερσανή (375), Κάτω Ζαγρί (133), Άνω Ζαγρί (259), Ποταμιά (190),
Μέλανες (275) , Άγιος θαλάλαιος (85), Άλαψη (194) κ’ Μητρυτά (238).Πρωτεύουσα Βίβλος ( Γαλανάδος ). Εθνικό Βίβλιος .
Αντίθετα με όσα μέχρι σήμερα ήταν γνωστά κ’ έχουμε αποδεχτεί,πρώτη πρωτεύουσα του Δήμου Βίβλου ορίστηκε το χωριό Γαλανάδος κι όχι οι Τρίποδες , προφανώς για λόγους γεωγραφικοκεντρικούς.
Αργότερα μετά τη συχώνευση των Δήμων της Επαρχίας Νάξου στον τότε πίνακα αναφέρεται για πρώτη φορά ως πρωτεύουσα του Δήμου Βίβλου το χωριό Τρίποδες (Β.Δ.3 (15) Σεπτεμβρίου1840, (ΦΕΚ 22 /18 Δεκεμβρίου 1840) .
Ο Δήμος Βίβλου ήταν Δήμος Β’ τάξης (2000εώς 10000 κάτοικοι ) γι’αυτό και ο Δήμαρχος διορίστηκε από τότε βασιλεία .

Η ίδρυση των Κοινοτήτων της Νάξου .

Με την ανάληψη της εξουσίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ψηφίζεται ο Νόμος περί συστάσεως Δήμων κ’ Κοινοτήτων που καταργείτο από το 1833 δημοτικό σύστημα κ’ εισάγει το θεσμό της κοινότητας παράλληλα με το του δήμου . Στη θέση των πέντε Δήμων της Νάξου εμφανίζονται 16 Κοινότητες (31 Αυγούστου 1912).

Έτσι ορίζεται η κοινότητα Βίβλου- Τριπόδων ( Τρίποδες , Γαλανάδος ,Γλινάδος ).
Τα πρώτα κοινοτικά συμβούλια ανέλαβαν καθήκοντα στις 31 Μαρτίου 1914 .
Το 1919 τα χωρία Γαλανάδος κ’ Γλινάδος αναγνωρίζονται σε κοινότητες .

Σχετικά με ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου δηλώνουμε ότι το όραμά μας για ένα καλύτερο σχολείο είναι ουσιαστικά ένα σχολείο αειφόρο στη λειτουργίας του, στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του. Αυτό για εμάς σημαίνει ότι όλοι, θα εργαστούμε συλλογικά και αρμονικά μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας, με τους γονείς, με όλους τους παράγοντες της σχολικής μας κοινότητας, προκειμένου να κάνουμε τη λειτουργία του σχολείου καλύτερη, ώστε να μετατραπεί σε σε χώρο δημιουργίας και αειφορικής λειτουργίας.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι μαθητές/τριές μας θα έχουν την ευκαιρία να εξοπλιστούν με γνώσεις, να αποκτήσουν στάσεις που θα τους βοηθούν και στην ενήλική τους ζωή, να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες οι οποίοι θα ζουν και θα δραστηριοποιούνται σκεπτόμενοι όλους τους ανθρώπους αποκτώντας αειφορική νοοτροπία.


Περισσότερες πληροφορίες
Κατηγορίες: Λίγα λόγια για το χωριό μας. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Αφήστε μια απάντηση