Εκδήλωση δήμου Αριστοτέλη «Μικροί Αριστοτελικοί Περιπατητές»

Με τον τίτλο «μικροί αριστοτελικοί περιπατητές», ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής γίνεται ο πρώτος ελληνικός Δήμος που διοχετεύει στην ελληνική τουριστική αγορά ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχολικού τουρισμού:

  • είτε μονοήμερο,
  • είτε πολυήμερο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους «μικρούς μελλοντικούς αριστοτελικούς περιπατητές», δηλ. σε μαθητές ελληνικών Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων τους οποίους ο Δήμος Αριστοτέλη προτρέπει: Συνέχεια