Εκπαιδευτικοί

Προϊσταμένη : Μούτσικα Πολυξένη

Εκπαιδευτικοί: α) Καϊάφας Χρήστος   β) Λαγούδη Ευθυμία

Αγγλικών : Καλτζόγλου Ουρανία

Μουσικής: Κουκούλη Αποστολία