ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024-2025- ΑΠΟ  1 ΕΩΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2024

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025,θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).

Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  Α΄ΤΑΞΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε.  Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Με τη λήξη των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024)  διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής, το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά  από τις 09.00π.μ  έως τις 13.00 μ.μ.       Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2553051214

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2024

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  προσέφερε τα καθιερωμένα βασιλοπιτάκια για τη νέα χρονιά.

Ο μαθητής της Δ΄ τάξης που έτυχε το φλουρί, πήρε ένα όμορφο δώρο!

Τα παιδιά χάρηκαν όλη τη διαδικασία και αντάλλαξαν ευχές για τον καινούργιο χρόνο.

Τυχερή των εκπαιδευτικών του Δημοτικού και Νηπιαγωγείου  ήταν η Διευθύντρια του σχολείου.

Καλή χρονιά σε όλους!

βασ 2 βασ 3 βασ 4 βασ 5 βασ