Αθλοπαιδιές 12-06-2024

Την Τετάρτη 12-06-2024 οι μαθητές/τριες του σχολείου διασκέδασαν με τα παιχνίδια που τους  είχε ετοιμάσει  η γυμνάστρια Παρόγλου Βασιλική.

1718694615934 1718694615967 1718694615953 1718694615943

Δεν έλειψαν βέβαια και τα τραγούδια από τους μαθητές/τριες των Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων συνοδεία αρμονίου από την εκπαιδευτικό μουσικής Χαντέ Αικατερίνης.

1718694615985