Μήνας: Φεβρουάριος 2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023/2024 ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1-20 ΜΑΡΤΙΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (A΄109 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2του άρθρου 44 του Ν.4777/2021(Α΄25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου…

Από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 23/02/2023 Δεν επιτρέπονται σχόλια