Ενημέρωση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.  ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Παροχή προσωπικών λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στους μαθητές, που δεν έχουν κάνει ακόμη εγγραφή.»

Αγαπητοί γονείς

Προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για την περίπτωση που χρειαστεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο σχολείο μας, πρέπει οι μαθητές να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Η εγγραφή θα γίνει με ευθύνη των γονέων – κηδεμόνων στο σύνδεσμο του ΠΣΔ https://register.sch.gr/students/

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή /τριας. 

      (Ο αριθμός μητρώου είναι γραμμένος στον τίτλο προόδου που έχουν πάρει οι μαθητές στο τέλος της χρονιάς. Αν κάποιος δεν τον βρίσκει να επικοινωνήσει με το σχολείο.) 

         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής. 

Αφήστε μια απάντηση