Διεύθυνση : Κάτω Κορακιάνα ,  Τ.Κ. 49083, Κέρκυρα

Τηλέφωνο:26610-93468

mail: mail@dim-kat-korak.ker.sch.gr