Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (webex)

Χρήσιμες οδηγίες για γονείς και μαθητές αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας webex:Λήψη αρχείου