Επικοινωνία

Τηλ.: 2333071206

e-mail: mail@dim-kleid.ima.sch.gr