Το σχολείο μας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Το σχολείο μας ιδρύθηκε το  1947  και  από  τότε  λειτουργεί  συνεχώς  αποτελώντας  βασικό  χώρο  πνευματικής  ανάπτυξης  και  διαπαιδαγώγησης  στην  περιοχή  μας.

Ανήκει στον Δήμο Πύργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Από το σχολικό έτος 2014-2015  λειτουργεί ως Μονοθέσιο με μία Οργανική Θέση. Από  τις  15/11/2018  η  διδασκαλία  των  μαθημάτων  γίνεται  στις  δύο  αίθουσες  που  βρίσκονται  στο  ανατολικό  μέρος  του  κυρίως  κτηρίου  καθώς  αυτό  κρίθηκε  ακατάλληλο  μετά  από  σεισμό  για  την  στέγαση   και   την  ασφάλεια   των  μαθητών ,έπειτα από σχετική απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Τη φετινή χρονιά 2022-2023 ,καθώς οι εγγραφέντες μαθητές είναι στο σύνολο 16 ,τοποθετήθηκε και δεύτερη εκπαιδευτικός , με απόσπαση η οποία και διδάσκει στις Τάξεις: Α΄,Γ΄ ΚΑΙ Δ΄.Η εκπαιδευτικός που είναι τοποθετημένη με οργανική θέση διδάσκει στις Τάξεις : Β΄,Ε ΚΑΙ ΣΤ΄.

Επίσης, στο Πρωινό Τμήμα διδάσκονται οι παρακάτω ειδικότητες: ΠΕ 06(αγγλική γλώσσα) 4 ώρες  και ΠΕ 86(Τ.Π.Ε.) 3 ώρες. Το Ολοήμερο Τμήμα λειτουργεί και τις πέντε ημέρες με μία τοποθετημένη εκπαιδευτικό  ΠΕ 70 σε αυτό και δέκα μαθητές .Η ώρα αποχώρησής τους από αυτό είναι στις 16:00.

Το Σχολείο μας συστεγάζεται με το   Νηπιαγωγείο Κατακόλου.IMG 20221110 091821 IMG 20221110 091853

Χάρτης και πλήρη στοιχεία του σχολείου