Μαθαίνοντας παραδοσιακούς χορούς !

Με στόχο την ανάπτυξη μουσικοκινητικών δεξιοτήτων των παιδιών και την καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας  κάθε Πέμπτη μία διδακτική ώρα διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί από την εκπαιδευτικό Μπούρη Αλεξία και σε συνεργασία …

Μαθαίνοντας παραδοσιακούς χορούς ! Διάβασε περισσότερα