Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜ.ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2023-2024Λήψη αρχείου