6 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού!!

6 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού
Η μέρα αυτή έχει οριστεί με σκοπό την ενημέρωση και τη δράση απέναντι στα περιστατικά συστηματικής και επαναλαμβανόμενης βίας, η οποία έχει πολλές μορφές: σωματική, λεκτική, ψυχολογική, κοινωνική και διαδικτυακή.
Στις μέρες μας σημειώνουν ραγδαία αύξηση τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Το σχολείο φαίνεται να είναι ο κυρίαρχος χώρος εμφάνισης συμπεριφορών εκφοβισμού, με έξι στους δέκα Έλληνες να δηλώνουν ότι έχουν δεχθεί εκφοβισμό πριν την ενηλικίωσή τους.
Άκουσε το παιδί σου, συζήτησε μαζί του και συμβούλεψε το κατάλληλα είτε είναι το θύμα, είτε ο θύτης…#stopbullying 🚫
1 4 2 5 3 5