Δροσερό-Από το χθες στο σήμερα

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Γνωρίζω τον τόπο  μου», κατά το σχολικό έτος 2017-18. Η δημιουργία του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου μαθητές, γονείς, κάτοικοι του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής να γνωρίσουν την ιστορία του η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το μαρτυρούν τα πολλά παλιά κτίριά του. Το λεύκωμα/ έντυπο αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να αξιοποιηθεί από τους μαθητές και τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο ως οδηγός για έναν ιστορικό περίπατο στο Δροσερό.

Η συλλογή του παρακάτω υλικού στηρίζεται κυρίως στις πληροφορίες που μας παρείχαν η κυρία Μαμακούκα Εύη, πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος, και ο κύριος Δέλλιος Γιώργος, τοπικό σύμβουλος, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ.

Τα κείμενα του εντύπου ηχογραφήθηκαν από τους μαθητές προκειμένου να δυεικολυνθεί η πρόσβαση σε σε άτομα με προβλήματα στην όρασή τους και τυχόν δυσκολίες στην ανάγνωση, καθώς και σε άτομα της τρίτης ηλικιάς τα οποία δυσκολέυονται να διαβάσουν.

Κλικ για να δείτε το έντυπο ΕΔΩ

Κλικ για να ακούσετε το ηχογραφημένο κείμενο ΕΔΩ