Διεύθυνση

Διευθυντής:

Ραντίτσας Κωνσταντίνος , ΠΕ-70

Υποδιευθύντρια:

Πιπίλου Ελένη, ΠΕ-70