Διεύθυνση

Διευθύντρια:

Βλαχάκη Παναγιώτα, ΠΕ – 70

 

Υποδιευθύντρια:

Πιπίλου Ελένη, ΠΕ-70