Με αφορμή τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας που ακολουθούν, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου Μιχαλοπούλου Αντωνία και Ρέμπελου Ελένη οργάνωσαν ένα μάθημα τηλεκπαίδευσης με όλους τους μαθητές του Σχολείου, προκειμένου να συζητηθούν τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας και να δημιουργηθεί ένα ψηφιακό μουσείο από τους ίδιους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες περιορισμού της κοινωνικής […]