Με μεγάλη χαρά και δημιουργικότητα πέρασε η γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Οι μαθητές έμαθαν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, είδαν, άκουσαν, κατασκεύασαν και είπαν ποιήματα και τραγούδια για να τιμήσουν τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας. Γυναίκες Ηπειρώτισσες, ο έφεδρος, Μάνα θα τους περιμένει…… http://https://www.youtube.com/watch?v=xzlF-PWg-6khttp://https://www.youtube.com/watch?v=OYSHzUPqi9Mhttp://https://www.youtube.com/watch?v=jTjqoCPfCjA