Επιλογή του σχολείου μας από το ΙΕΠ

για το πρόγραμμα ERASMUS+KA3: «Reflecting 4 Change (R4C)»,

σύμφωνα τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφορούσαν:

– Το ενδιαφέρον και την εμπειρία του σχολείου και της παιδαγωγικής ομάδας.
– Την πρωτοτυπία της προτεινόμενης πρότασης δράσης στο πλαίσιο του R4C (προτάσεις με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις).

– Την αντιπροσωπευτικότητα.

 Λήψη αρχείου