Αρχεία για 'Εκδρομές' Κατηγορία

Μαρ 07 2023

«Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κασσιώπης Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βέλγιο και Ολλανδία»

Γυμνάσιο Λ.Τ. Κασσιώπης διοργ. εκπ. εκδρομής Βέλγιο Ολλανδία

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κασσιώπης Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βέλγιο και Ολλανδία»

Δεκ 07 2023

«2ο Λύκειο Κέρκυρας – Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Φλώρινα»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

2ο Λύκειο διοργ. εκπ. εκδρομής Φλώρινα Επαναπροκήρυξη.pdf

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «2ο Λύκειο Κέρκυρας – Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Φλώρινα»

Δεκ 01 2023

«2ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βέλγιο»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

2ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στο Βέλγιο

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «2ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Βέλγιο»

Νοέ 17 2023

«3ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

3ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «3ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 14 2023

«Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Λύκειο Καστελλάνων ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διοργ εκπαιδ. εκδρομής Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 10 2023

«1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στην Αθήνα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα»

Νοέ 10 2023

«1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 09 2023

«1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

1ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στην Αθήνα & Καλάβρυτα

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «1ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα και τα Καλάβρυτα»

Νοέ 09 2023

«5ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

5ο Λύκειο Κέρκυρας διοργ εκπαιδ. εκδρομής στη Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «5ο Λύκειο Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση τετραήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 08 2023

«Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Λύκειο Καστελλάνων διοργ εκπαιδ. εκδρομής Θεσσαλονίκη

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Λύκειο Καστελλάνων Κέρκυρας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη»

Νοέ 08 2023

«Γυμνάσιο με Λ.Τ. Παξών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αυστρία και την Ουγγαρία»

Συντάκτης: κάτω από Εκδρομές

Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών διοργ εκπαιδ. εκδρομής σε Αυστρία, Ουγγαρία

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Γυμνάσιο με Λ.Τ. Παξών – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση επταήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αυστρία και την Ουγγαρία»

Επόμενα »